Designa med KISS-principen

 

Gillar du design? Har du en tendens att starta stora projekt som sällan blir färdigställda eller som tar väldigt lång tid? Gör du kanske designen eller processen onödigt komplicerad? Blir dina designprojekt så svåra att du börjar tröttna när du har kommit halvvägs?

Om så är fallet bör du känna till KISS-principen. Den är ett väldigt bra verktyg för designern eller inredaren som lätt trillar i ovanstående fällor. KISS är akronymen för ”Keep It Simple, Stupid!” vilket får den ungefärliga svenska översättningen ”Gör det lätt, dummer!”. KISS-principen försöker alltså göra designen och designprocessen så avskalad och okomplicerad som möjligt.

Uttrycket sägs ha myntats av den amerikanska flygplansingenjören Kelly Johnson och det har åtminstone varit i bruk sedan 1960-talet men kanske längre än så. KISS är alltsedan dess ett populärt uttryck inom den amerikanska militärverksamheten där ingenjörerna uppmanas utveckla projekt som är så tekniskt enkla som möjligt och att det är just militären som använder det är inte alls konstigt då Kelly Johnson bland annat var med och designade spionplan.

Självfallet handlar inte KISS-principen om att tala ner till någon men det är lätt hänt att designern blir så involverad i att framställa något spektakulärt att denne glömmer bort den slutliga användningen. För Kelly Johnson och hans ingenjörer betydde det här att ett spionplan som endast en handfull mekaniker kunde reparera skulle ha varit helt värdelöst om det gick sönder i en stridssituation. Istället var strävan att deras flygplan skulle vara designade så att även amatörmekaniker skulle kunna fixa motorn, med en begränsad uppsättning verktyg, om den havererade mitt i strid.

KISS kan idag även stå för ”Keep It Small and Simple” och liknande men oavsett hur designern väljer att utläsa akronymen så är det en princip som är väl värd att ha i åtanke.