Svensk Form främjar svensk design

Svensk Form är en förening som tidigare hette Svensk slöjdförening och som värnar om svenska designers, konstnärers och hantverkares intressen. Trots att organisationen delvis finansieras av sina medlemmar så har den även i uppdrag av den svenska regeringen att främja den svenska designen, både på ett nationellt plan och internationellt sett. Ett flertal utställningar och utbildningar har dragits igång med hjälp av Svensk Form, däribland högskolan Konstfack.

Svensk slöjdförening

Som ett svar på industrialismens och massproduktionens intåg bildades Svensk slöjdförening år 1845. Föreningen var i själva verket sprungen ur Söndagsritskola för hantverkare som hade startats av konstnären Nils Månsson Mandelgren året innan och syftet var att värna om den svenska slöjden. Under 1945 hade ordet ”slöjd” inte den snäva definition som det har idag, så istället för att betyda hantverk så betydde det snarare produktion. Slöjdföreningen ville alltså värna om design i Sverige så att kvaliteten inte skulle försämras när produktionen utvidgades och snabbades på.

En aktiv förening

Från första stund var föreningen aktiv i sitt försök att utbilda och påverka den svenska populationen. Svensk slöjdförening såg även till att Sverige syntes utanför de svenska nationsgränserna, bland annat genom att se till så att Sverige fanns på plats på diverse internationella utställningar och genom att arrangera utställningar såsom Stockholmsutställningen 1855. Bland de övriga projekten sågs tillverkningen av informationsblad samt utgivningen av en medlemstidning, framställningen av mönster och andra slöjdinstruktioner som hantverkare kunde använda sig av liksom inrättande av konstmuseum. För designers, och då framförallt unga designers, fanns vägledning och stipendier att få tillgång till.

Gör vardagen vackrare

I början av 1900-talet inleddes förmedlandet av svenska konstnärer genom en förmedlingsbyrå som Svensk slöjdförening startade. Ett stort fokus låg på att göra vardagliga produkter både snygga och funktionella och år 1919 myntade Svensk slöjdförenings VD, Gregor Paulsson, begreppet ”vackrare vardagsvara”. Huvudmålet med vackrare vardagsvara var att föra samman industrier och designers, istället för att de skulle arbeta separat, så att industriframställda produkter kunde bli både vackrare och hålla bättre kvalitet.

Svensk slöjdförening idag

Det var först år 1976 som Svensk slöjdförening bytte namn till Svensk Form. I dagsläget har föreningen runt 3500 medlemmar och den är uppdelad i flera lokala föreningar. Det är inte längre som så att fokus enbart ligger på konstnärerna, utan numera vänder sig Svensk Form till en bredare grupp såsom designers, näringsliv, myndigheter med fler.

År 1999 började det riktiga samarbetet med den svenska staten då Svensk Form fick till uppgift att sprida information om konstens betydelse. Målgrupp var både myndigheterna liksom den vidare populationen och i samband med detta flyttade Svensk Form till sina lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Det hela tycks ha fallit sig väl då regeringen exempelvis utsåg år 2005 till ett Designår efter ett nära samarbete med Svensk Form och ännu agerar Svensk Form utefter nationella intressen på uppdrag av regeringen.